Главние Новости
Подобається

Голод как фактор. Как «Нафтогаз» получает сверхприбыли на украинцах

07.11.2017
Голод как фактор. Как «Нафтогаз» получает сверхприбыли на украинцах

Керівництво компанії поки що вдало поєднує імідж реформаторів на зовнішньому ринку і спритних торговців на внутрішньому.

Популярное: Повышение зарплат учителям: кто и сколько получит​

За дев'ять місяців 2017 р НАК "Нафтогаз України" здійснював поставки природного газу промисловим споживачам за цінами, вищими від середньоринкових (6550 грн за тисячу кубів проти середньостатистичних 5921 грн). Слід зазначити, що особливо відчутною цінова різниця стала в першому кварталі поточного року, коли високий попит поєднувався з деяким дефіцитом ресурсу. У такій ситуації споживачам важко знайти альтернативу чинному постачальнику (НАК "Нафтогаз України"), тим більше що виконання умов по зміні постачальника, які визначені Правилами поставки газу, вимагає майже місяць. І "Нафтогаз" без докорів сумління користується ситуацією, максимально підвищуючи в цей період ціни і отримуючи надприбутки.

Для розуміння ситуації порівняємо ціни (ціна приведена без ПДВ, вартості послуг поставки, розподілу і транспортування газу). Наприклад, в січні поточного року середня митна вартість імпортного природного газу (за даними МЕРТ) становила 6032,8 грн за тисячу кубів. При цьому ціна "Нафтогазу" — 6293 грн за тисячу кубів за повної передоплати і обсягах споживання понад 50 тис. куб м в місяць і 6979 грн за тисячу кубів для всіх інших споживачів (а таких 90%).

У лютому середня митна вартість імпортного природного газу (за даними МЕРТ) була 6681,9 грн за тисячу кубів. При цьому ціна "Нафтогазу" становила 7679 грн за тисячу кубів за повної передоплати і обсягах споживання понад 50 тис. кубів на місяць і 8451 грн за тисячу кубів для всіх інших.

У березні ситуація не особливо не змінилася. Середня вартість імпортного газу — 6668,8 грн за тисячу кубів. Ціна "Нафтогазу" на умовах передоплати становила 7128 грн за тисячу кубів (для великих споживачів) і 7866 грн за тисячу кубів для інших.

При цьому починаючи з квітня, коли попит на природний газ зменшується і, відповідно, зростає кількість пропозицій, компанія "вирівнює" ціни до середніх по Україні.

Таким чином, державна компанія, яка має доступ до дешевих кредитних коштів, найнижчі з усіх імпортерів тарифи на транспортування газу до українського кордону, можливість платити податки за рахунок "протокольних" коштів, встановлює високі ціни для своїх промислових споживачів, отримуючи надприбутки, Руководство компании пока удачно сочетает имидж реформаторов на внешнем рынке и ловких торговцев на внутреннем

За девять месяцов 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" осуществлял поставки природного газа промышленным потребителям по ценам выше среднерыночных (6550 грн за тысячу кубов против среднестатистических 5921 грн). Следует отметить, что особенно ощутимой ценовая разница стала в первом квартале текущего года, когда высокий спрос сочетался с некоторым дефицитом ресурса. В такой ситуации потребителям трудно найти альтернативу действующему поставщику (НАК "Нафтогаз Украины"), тем более что выполнение условий по изменению поставщика, определенных Правилами поставки газа, требует почти месяц. И "Нафтогаз" без зазрения совести пользуется ситуацией, максимально повышая в этот период цены и получая сверхприбыли.

Для понимания ситуации сравним цены (цена приведена без НДС, стоимости услуг поставки, распределения и транспортировки газа). Например, в январе текущего года средняя таможенная стоимость импортного природного газа (по данным МЭРТ) составила 6032,8 грн за тысячу кубов. При этом цена "Нафтогаза" — 6293 грн за тысячу кубов при полной предоплате и объемах потребления более 50 тыс. Куб м в месяц и 6979 грн за тысячу кубов для всех остальных потребителей (а таких 90%).

В феврале средняя таможенная стоимость импортного природного газа (по данным МЭРТ) была 6681,9 грн за тысячу кубов. При этом цена "Нафтогаза" составляла 7679 грн за тысячу кубов при полной предоплате и объемах потребления более 50 тыс. Кубов в месяц и 8451 грн за тысячу кубов для всех остальных.

В марте ситуация не особо не изменилась. Средняя стоимость импортного газа — 6668,8 грн за тысячу кубов. Цена "Нафтогаза" на условиях предоплаты составляла 7128 грн за тысячу кубов (для крупных потребителей) и 7866 грн за тысячу кубов для других.

При этом начиная с апреля, когда спрос на природный газ уменьшается и, соответственно, растет количество предложений, компания "выравнивает" цены к средним по Украине.

Таким образом, государственная компания, которая имеет доступ к дешевым кредитным средств, низкие из всех импортеров тарифы на транспортировку газа до украинской границы, возможность платить налоги за счет «протокольных» средств, устанавливает высокие цены для своих промышленных потребителей, получая сверхприбыли, одновременно увеличивая на 15-25% себестоимость продукции промышленных предприятий, которая, разумеется, будет оплачена обычными гражданами.